kongsolo jetso expired

著數優惠Häagen-Dazs迷你杯(各款)$100 /5杯

7-Eleven 只限 3 天 Happy Friday 著數優惠Häagen-Dazs迷你杯(各款)$100 / 5 杯

【#只限三天】又到星期五啦~睇下今個星期 #7ElevenHK 有咩著數優惠先*
1.【$100/5杯】Häagen-Dazs迷你杯(各款)(不包括日本版)
2.【$20/2件】樂事大波浪脆辣雞翼味/辛辣味薯片65克
3.【$14/2支】葡萄適運動飲品橙味/檸檬味450毫升膠樽

*優惠受條款及細則約束,詳情請參閱店內宣傳。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知