kongsolo jetso expired

【英國馬莎東港城分店限定 - 萬聖節夾出驚喜禮物✨】

【英國馬莎Marks & Spencer 東港城分店限定 - 萬聖節夾出驚喜禮物✨】

喺萬聖節呢一日,所有怪物都跑出嚟搗蛋,Marks & Spencer 已經準備好趣怪又好玩嘅遊戲迎接萬聖節!

喺指定日期同您嘅小朋友嚟東港城分店,參與分店限定「萬聖節夾獎品遊戲」!憑即日單次購物收據滿淨值 HK$300* 即可玩遊戲一次、HK500 即可玩遊戲兩次,夾出驚喜禮物﹗

另外,全新秋季服飾及購物優惠現已登陸,一於親臨東港城探索更多,為新季換上新形象﹗

日期: 10月25 - 27日及11月1 - 3日
時間: 中午12時至晚上7時
*受條款及細則約束

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知