kongsolo jetso expired

彩虹串燒專門店 澳洲M9和牛牛丸 一盒特價90蚊

彩虹串燒專門店

#打邊爐首選 #食過返唔到轉頭 #又返貨喇
#澳洲M9和牛牛丸 #一盒特價90蚊 #DontDryLikeSharePls

大埔墟運頭街12-18號地下B1舖

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知