kongsolo jetso expired

HK.apm #無印良品週間 #限時10日

無印良品將於11月1至10 號推出「MUJI week 無印良品週間」,一連十日推出多項 MUJI passport 會員限定優惠,一齊迎接舒適秋冬生活!
會員專享三重優惠,各位忠粉要留意返
👉🏻11月1-5及 6-10日分兩階段推出不同限定優惠商品
👉🏻任何購物額外9折優惠
👉🏻購物滿 HK$2,000,仲可以獲贈額外價值HK$100 MUJI 購物積分!
仲未成為會員? 迎新優惠方面,MUJI passport 新會員第一次買滿HK $100以上,仲獎你價值HK$20 嘅MUJI 購物積分,你仲等咩?
MUJI Hong Kong
L1- Xsite 1a
.