kongsolo jetso expired

百佳超級市場【#獨賣佳品 - 韓國人氣洗衣產品】

百佳超級市場【#獨賣佳品 - 韓國人氣洗衣產品】

多款韓國人氣洗衣產品登場! Fiji洗衣液、Han Ip洗衣液、Saffron柔順劑等等,喺百佳獨家發售!
而家上 #百佳網店 買任何洗衣產品,即送Han Ip香草醋洗衣液300毫升補充裝一包。洗完啲衫又香又乾淨,
即刻買嚟試下啦: https://bit.ly/2r42dll

優惠期至2019年11月7日。以每張發票計算。數量有限,售/送完即止。

#香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #LG #LGHH #韓國人氣 #洗衣產品

PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知