kongsolo jetso expired

点点綠【網店限定 急凍海鮮及肉類返黎喇】

点点綠【網店限定 急凍海鮮及肉類返黎喇】

❄️急凍海鮮及肉類返黎喇~趁依加有85折優惠快啲入貨喇。
凡購買任何急凍產品,可以$10換購点点綠保溫袋乙個(價值:$38),網址: https://bit.ly/2PaewGO,(記得要預先加入到購身車)

仲有更多優惠:
澳洲天然豬梅肉片 (300克) 折後價: $57.8 (原價: $68)
澳洲天然去骨豬肉眼扒 (350克) 折後價: $66.3 (原價: $78)
塔斯曼尼亞三文魚柳 (360克) 折後價: $117.3 (原價: $138)
法國有機雞脾柳 (220-250克) 折後價: $66.3 (原價: $78)

#点点綠 greendotdot.com

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知