kongsolo jetso expired

荔枝角賽車‌主題餐廳🏁$88 包一份下午茶餐、一小時任玩

荔枝角賽車‌主題餐廳🏁

有冇諗過食飯可以玩埋賽車?🚗荔枝角有間賽車‌主題餐廳,主打台灣菜🍳場內更設有室內賽車場,有多個彎位,大人細路都啱玩👨‍👩‍👧‍👧有興趣朋友留意下面詳情喇~
.
優惠時段:
1️⃣.$88 (包一份下午茶餐、一小時任玩)
-只限星期一至五 2:30pm - 5:30pm
.
2️⃣.$238 任飲任食任玩2小時
-每日2:30pm - 9:30pm

九龍長沙灣長順街15號, D2 Place TWO, L2 二樓

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知