kongsolo jetso expired

百佳超級市場【#周末至抵精選】

百佳超級市場【#周末至抵精選】

今個星期(15-21/11),出前一丁即食麵29.9/9包!公仔點心32.9/3包! 咁抵,通宵充飢啱哂啦! 仲有其餘6款至抵精選,快啲嚟百佳入貨啦 - https://bit.ly/371Im6E

優惠只適用於香港百佳超級市場及百佳網店(威力工業中心及Emax(九展)店舖除外)。優惠以每張發票計算,受條款及細則約束。貨品/贈品數量有限,售/送完即止。

#香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket

PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知