kongsolo jetso expired

【安記臘味飯精選套餐】

【安記臘味飯精選套餐】
最近天氣開始涼涼地,又係時候食臘味。
銀龍最近新推出多款秋冬美食,「安記臘味飯精選套餐」就系其中之一啦。全線分店都有供應架,大家仲唔快D嚟試下!
*********************************************
蘭度蛋白臘味粒炒飯
(沙田碩門分店及九龍城分店暫停供應)
***************************************
❣️供應時間: 上午11:00後
❣️供應有限,售完即止。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知