kongsolo jetso expired

【KFC $39 超值之選 - 上校雞寶餐新登場!】

【KFC $39 超值之選 - 上校雞寶餐新登場!】
好抵食嘅 $39 超值之選加入新成員!就係上校雞寶喇!一個餐可以歎齊6件雞寶 + 雞下髀,仲有薯蓉同嘢飲,呢個組合都係$39~而家上午11點起就有呢幾款超值之選供應,快啲去KFC試啦!

(1) 上校雞寶餐 : 6件上校雞寶 + 1件香辣脆雞/家鄉雞下髀 + 馬鈴薯蓉(普通) + 中汽水 (1杯)
(2) 上校盛盒 : 香辣脆雞/家鄉雞/狂惹燒雞下脾 (1件) + 辣汁蘑菇香飯 (大)+ 格格脆薯塊 (普通) + 1件經典葡撻 + 中汽水 (1杯)
(3) 3件雞餐 : 香辣脆雞/家鄉雞 (3件) + 中汽水 (1杯)
(4) 香脆雞髀皇餐: 香脆雞髀皇+ 辣汁蘑菇香飯 (大)+中汽水 (1杯)

*只於上午11時後供應
*上校盛盒及3件雞餐適用於全線香港肯德基餐廳 (山東街、沙田馬場、海運大廈、 香港大球場及亞洲國際博覽館除外)
*不適用於好味速遞
*上校雞寶餐不適用於青衣城、山東街、沙田馬場、長沙灣廣場、Popcorn、 有餘貿易中心、莊士倫敦廣場、淘大商場、九龍灣國際展貿中心、富泰商場、大圍新翠商場、香港大球場及亞洲國際博覽館
*香脆雞髀皇餐只適用於青衣城、Popcorn、長沙灣廣場、淘大商場、有餘貿易中心、九龍灣國際展貿中心及富泰商場

#KFC超值之選 #KFC有著數 #KFC3件雞餐 #KFC上校盛盒 #KFC上校雞寶餐 #KFC香脆雞髀皇餐

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知