kongsolo jetso expired

【憑Cinema City即日戲票尾 食買有着數】

【憑Cinema City即日戲票尾 食買有着數】

由2019年11月19日至12月20日,嚟Cinema City睇完戲,記得keep好票尾,食飯買嘢都有著數等住您!憑Cinema City即日戲票尾 可享以下優惠:

Double-Park
到Double-Park門市購買指定品牌,可享正價貨品8折,特價貨品額外95折。指定品牌包括: Undefeated,Fingercroxx, Carhartt 及 Musium Div.

Tissot 瑞士天梭表
到Tissot瑞士天梭表專門店以正價購買任何腕錶可享95折、滿HK$5,000可享92折、滿HK$9,000可享9折及額外獲減HK$200。(優惠期至12月31日)

Truffle House 松露屋
午市85折及晚市8折

張公館
一張單滿HK$200即送甜品一客 (價值 $48-$55)

*以上優惠須受有關條款及細則約束 。
*如有任何爭議, Cinema City及以上商戶保留最終決定權。

門市地址:
Double-Park:
香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場521號舖
香港旺角朗豪坊L4A-15號舖

Truffle House 松露屋:
香港銅鑼灣登龍街18號 V Point 2樓2號舖

張公館:
香港銅鑼灣登龍街18號 V Point 29樓

⏰Tissot 瑞士天梭表:
北角邨里一號北角匯Harbour North @VIC 地下G31號舖
香港銅鑼灣利園山道27號地舖
香港銅鑼灣記利佐治街1號金百利商場地下4號舖
九龍尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心三樓339 & 339A號舖
九龍尖沙咀海防道53-55號海防大廈地舖
九龍尖沙咀廣東道30號新港中心地下G03號舖
九龍尖沙咀彌敦道100號The ONE地下GA08號舖
九龍尖沙咀彌敦道27-33號良士大廈地下A1號舖
九龍尖沙咀加拿分道41-43號Solo Building 地下A1-A2號舖
九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下86-88號舖
九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行地下G02號舖
九龍彌敦道301-309號嘉賓商業大廈裕華國貨地下A號舖
九龍旺角彌敦道580G-580K號彌敦中心G1 及 G13號舖
九龍旺角太子道西193號新世紀廣場MTR層M53號舖
九龍旺角西洋菜南街32號遠景大廈地舖
九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊1樓L102號
新界上水龍琛路39號上水廣場2樓272-273號舖
新界屯門屯隆街3號屯門市廣場二期一樓10及11號舖
新界沙田新城市廣場第3期3樓A303號舖
元朗朗日路8-9號及元龍街形點I 1樓1036號舖
荃灣楊屋道 1 號荃新天地 UG 層UG05 號鋪
香港國際機場1號客運大樓西大堂 6W547號舖

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知