AEON: 會員尊享 換購「可口可樂」經典珍藏樽

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
WJS_1CMi644394BtO_o

內容:


AEON: 會員尊享 換購「可口可樂」經典珍藏樽

推廣日期︰由即日起至2017年1月18日

「可口可樂」經典珍藏樽換購反應熱烈,各店存貨量都唔多喇~各位可樂迷唔好再等,快啲去AEON換啦~憑AEON會員卡購買任何「可口可樂」/「雪碧」/「 玉泉」/「芬達」系列飲品滿$30,加$25就可以換一個「可口可樂」經典珍藏樽,數量有限,想換嘅粉絲要快喇~

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏