UNIQLO: 【#新春優惠: 「褲」貴迎新歲】

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
WJS_1sDv769223h1G_o

內容:


UNIQLO: 【#新春優惠: 「褲」貴迎新歲】

大家為新年做好準備未呢? 要新一年有個好開始,一條全新嘅褲款就一定唔少得! 多款指定男女童裝褲款,進行緊新春優惠,同屋企人去行花市前,一齊嚟添置新裝,咁狗年就可以由頭到腳都咁好運

男裝超彈力Skinny Fit 牛仔褲:原價$299,優惠價$199
女裝超彈力牛仔褲:原價$299,優惠價$199
童裝超彈性輕鬆長褲: 原價$149,優惠價$129
http://s.uniqlo.com/CNYsale_SP (手機版)
http://s.uniqlo.com/CNYsale_PC (桌面版)

㊗️ 同親朋好友拜年,唔一定要用傳統方法嘅! Click以下網址製作獨一無二嘅動感拜年短片送上祝福喇!➡http://s.uniqlo.com/CNYecard2018

新年期間分店營業時間: http://s.uniqlo.com/CNY_openinghours
-
#UNIQLO #UNIQLOHK #LifeWear #SimpleMadeBetter #CNY2018

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏

相關著數優惠: