7-Eleven: 買Daily Café咖啡劵套裝送萬壽夠薑櫻桃小丸子或花輪年華花輪雙層咖啡杯

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
WJS_1LNh8483667TU_o

內容:


7-Eleven: 買Daily Café咖啡劵套裝送萬壽夠薑櫻桃小丸子或花輪年華花輪雙層咖啡杯

7-Eleven驚喜一浪接一浪!早前推出既櫻桃小丸子「左鄰友里小情景」積木組合掀起換購熱潮!趁住普天同慶既聖誕節就快到,7-Eleven繼續為你送上聖誕驚喜! 由12月19日起至2019年1月15日,7-Eleven自家品牌Daily Café聯乘《櫻桃小丸子》推出全新驚喜優惠回饋顧客,只要購買一套十張Daily Café咖啡劵($140),即可獲得萬壽夠薑櫻桃小丸子或花輪年華花輪雙層咖啡杯一個,紅綠兩色,任君選擇,等小丸子同花輪同學可以係今個冬天幫你暖暖手!

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏