【 MR 送你電影《浮沉大叔》換票証 】

MM_9B914941RV9
hinggnih
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
HJS_1Oqb858174KLZ_o

內容:


MRRM Magazine

【 MR 送你電影《浮沉大叔》換票証 】

參加辦法:
只要成為我們的 Instagram Follower (https://bit.ly/2LtCuYl)、然後在此留言及分享此 post,就有機會獲得電影《浮沉大叔》換票証 2 張。(名額 10 套)
問題:有什麼技能是你總想去學習但又總是沒動力去學的?
截止時間:2019 年 1 月 23 日上午 10 點

【好戲介紹】
Bertrand、Marcus、Simon、Laurent、Thierry 和其他的大叔,在曾經是出色的泳手的 Delphine 不太認真的訓練下,在公共泳池的走廊練習。然而,在共同訓練的過程中,大叔們卻感到自由,發現自己並不是毫無用處。他們把所有的精力全部投注於一種從前由女性主導的運動 -- 韻律泳。想起來這實在是有點兒怪異,但這挑戰卻能讓他們找到生活的意義……
這齣康城影展參展電影與早前同講大叔韻律泳的英式小品《大叔水舞間》及講大叔划龍舟的本地薑《逆流大叔》看來相似,但法式的瘋狂與尖銳卻是獨樹一幟的。特別推介大叔團中的 Bertrand,由法國凱撒大獎最佳男主角《潛水鐘與蝴蝶》Mathieu Amalric 飾演,憂鬱與幽默均在一線之間。




https://www.facebook.com/mrrmhk/videos/2035288559894736/?__xts__%5B0%5D=68.ARDD6RUe4U-CVeDiq4ht1wMZ8otK6gQho_mnxgF1rdXWIls9tUspuk5t5B7Ra9iKlA4_9xXl5B5JV9hjUHL6vYCpXT0mch2dpagb-0gjiowQxUwH0GQlITf303uDK-o-2LZ1mrmCiYvBWJ44cxU3fKpTFK0bKCs0gd8ZGUz8p53kYIhRola2EFl_TGmUPyUy8XvzMmR80IMDhX91Pr3kudlMEqmb5wbEIIJyYXo_lFWQ3AmB3BY1tNlLvXdx3aNz1CHfU96K2AVauZhrCPya5wcWbC9AHvFTtOMrW2vb7VyRVrKo_tUKrHNR3Uqtvqhe5fvJBJsbmtUowc1nmsjzvVdBI1cSN6-wAcfmi0QrAMmqDh-7ZvYEe_OMLN2VkA99BQ&__tn__=H-R





分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏

【有班男人送你《無名浪子心》換票証】

優惠期:2019-04-22 至 2019-04-23

【BAKE IT EASY請你免費做母親節蛋糕】

優惠期:2019-04-22 至 2019-04-30

有機會獲得UL•OS 樂·傲仕健膚禮品套裝

優惠期:2019-04-22 至 2019-04-26

送出 50盒Airpods

優惠期:2019-04-22 至 2019-04-22

‼️靈感水晶復活節大抽獎‼️送出10件靚靚水晶

優惠期:2019-04-22 至 2019-04-30