Cosmo 送你《爭寵》優先場戲票兩張

MM_9B914941RV9
hinggnih
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
WJS_1HKP869234rTz_o

內容:


Cosmopolitan HK

【Cosmo 送你《爭寵》優先場戲票】
立即參加 >> https://mycosmo.hk/2UQkfks

電影講述18世紀初大不列顛王國,身處與法國綿延不絕戰火之中,是個動盪不安的大時代。虛弱無能、乖戾多變的安妮女王一舉攀上王位,然而背後真正打理國家政事,實為她的深藏不露閨蜜馬爾博羅夫人。直到新來侍婢雅比嘉來到宮中,靈巧聰穎的她成功取悅女王不一樣的歡心,令到馬爾博羅夫人妒火中燒,連場奢華激情、背叛淋漓的爭寵戰迅即展開。Cosmo 送你《爭寵》優先場戲票兩張(名額15個)。

《爭寵》優先場
日期:2019年2月18日(星期一)
地點:荷李活百老匯
時間:晚上9時50分
*不設劃位,先到先得,座滿即止

參加方法:
1. 成為Cosmopolitan HK 粉絲
2. 成為 @cosmopolitan_hk (http://bit.ly/cosmo-ig) IG 粉絲
3. 分享此帖子並於留言區 tag (@) 邀請最少2位朋友一齊參與,留言例子: [@Victoria @Cherie請睇《爭寵》優先場]
4. 登入網址填妥表格,即有機會贏得《爭寵》優先場戲票兩張(名額15個)>> https://mycosmo.hk/2UQkfks

截止日期:2019年2月15日 下午23:59PM
--------------------
*詳情請參閱條款及細則。
https://www.facebook.com/CosmoHK/videos/774388542936916/?__xts__%5B0%5D=68.ARAD9R2UscPviGX1NDtJDLlLbCg8viGzbQvrgpZBhiVXyTambuL_xxu1ycHSwFE3NzsZAIh46JBHiAx7DZC8x8CNzAW-bPsSx_ixfmJK0mGYFZRhUe4HClIfmSjSbLY6gRCoJisdQtpiuAlmRNCA4ICTcoLaL5ildj9FT65xGydiFDF6c-0usNu5KcF14re0yikURhZtlN21Na2BaBIQsRycZVPL0pDX6BOSAlQEKQcQfIl0TezqxjcabjS0D0OeQgJjMFA4L9gDUq69b0qy1aLHTCXUQpdhp_YDfJOc65o7NpNmm8JTv3JBLEHFnjzO1dU50AhzeaK9sKPl-Dc-z71NTpoHBK0gsUg8NXYo_2V7qA3J2N8hQijyAcYqXt8hnmE&__tn__=-R

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏

【有班男人送你《無名浪子心》換票証】

優惠期:2019-04-22 至 2019-04-23

【BAKE IT EASY請你免費做母親節蛋糕】

優惠期:2019-04-22 至 2019-04-30

有機會獲得UL•OS 樂·傲仕健膚禮品套裝

優惠期:2019-04-22 至 2019-04-26

送出 50盒Airpods

優惠期:2019-04-22 至 2019-04-22

‼️靈感水晶復活節大抽獎‼️送出10件靚靚水晶

優惠期:2019-04-22 至 2019-04-30