Yoshinoya 吉野家會員積分優惠換領溫泉玉子及照燒鯖魚

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
HJS_1Mu9892561nsA_o

內容:


Yoshinoya 吉野家會員積分優惠換領溫泉玉子及照燒鯖魚

如果大家已經登記成為吉野家會員,就唔好錯過以下優惠。即日起至 2019 年 4 月 28 日,大家可以優惠價 1 分換領溫泉玉子或 3 分換領照燒鯖魚。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏