Fujitsu 祝大家復活節快樂!

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
WJS_16wG894322C5S_o

內容:


Fujitsu 祝大家復活節快樂!

Fujitsu Mall 嘅 Microsoft Office 換購優惠至 2019 年 4 月 22 日結束,只要喺 Fujitsu Mall 購買任何筆記簿型電腦,即可以優惠價換購Microsoft Office Home & Business 乙份。快啲把握最後機會選購!

Fujitsu Mall 即時購買: https://www.fujitsu-mall.com/pages/offer

#Fujitsu #LIFEBOOK #MIJ #日本製 #2019SpecialOffer #Fujitsumall

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏