Shopping Daddy 玩復活節遊戲送禮物

MM_9B914941RV9
hinggnih
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
WJS_1ZOr8947686eL_o

內容:


Shopping Daddy

又到Shopping Daddy???????? 送禮物????嘅時候啦

聽日就係復活節????就玩復活節遊戲啦????

Step 1:請在Easter egg hunts 圖片上圓上(3⃣️個)你覺得禮物埋在那一個復活蛋!

Step 2: cap 圖,post 在圖片comment 下

Step 3: Tags 五個朋友仔,再share 出去

圖片有
????頭獎(一名)Fire 7 Tablet
????二獎(一名)LOL toy set
????三獎(一名)samsonite 電動開關雨傘☂️
????安慰獎(20名)$20 Shopping Daddy 現金卷

會係1/5 公布中獎朋友

Brian’s Daddy 想同大家分享一下美國的複活節

Easter復活節是基督教的重要節日,對於不信教的人來說可能沒什麼感覺,不過在美國祇要你升級做了爸爸媽媽,復活節就不能不知道啦! 因為這也是美國孩子們的節日,跟宗教已經沒有太大關係了。

在美國生活、孩子要是沒過過復活節人生不完整啊的想法,去做復活節的功課的。 復活節到底在什麼時候? 大家都怎麼慶祝的? 爸爸媽媽都知道嗎?

顧名思義,復活節是基督教紀念耶穌基督復活的日子,而現在大部分小孩聽到復活節大多想起的是糖果、復活蛋、復活兔...復活節的具體日期每年不一樣,美國的複活節是 按春分( Spring Equinox)月圓後的第一個星期日算,所以日子會在3月22日至4月25日之間不定。 而 2019年的複活節則落在4月21日這個週日。

????????撿復活蛋???????? 籃子準備好了,當然少不了egg hunt撿蛋活動啦! 在美國很多社區、學校、公園、教堂等等都會在復活節或者之前的周末舉辦撿蛋遊戲,讓孩子們一起撿掉落在草地上的複活蛋,很多還有獎品。
https://www.facebook.com/shoppingdaddyhk/photos/a.983412631847276/1058391391016066/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBc0DyJBOH3O3wUWEc1OlB9R5pyYLGT71YpJSmbTKuIyBZ2qlyvGyqt_0wmrDN5yYmWDFNTfBpsa-7YuaiOdqMtQjqdjvCdKCgLCL_drSj-262zH5NaeNvjUYE-XS2yRBN4mqYx_15dQ6Ch8w9F2ibA9gwNt1_2XQH9SycXiPafjjJrUDFv0toUiUguePDOq_iQM4Fp9JphvdQNTLqzSIuLB4XCmXUzYskwBiFjqMLV0v4JlxkK7P96fxtCUoywDZYZyIkdy73u3_UfIUJ4itwasiDc67HtvzB36M-OSA8ILwbPYIdwcTI5-dIZZjc06s56l-x6FPpQe_9UuxVHQRwbYQ&__tn__=H-R

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏