7-Eleven 買道地飲品.加$7.9換購 Molly暖手包

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭

內容:


7-Eleven

12月7日起於7-11購買任何道地飲品,加$7.9即可以換購Molly暖手包一個,而全數收入於扣除成本後,將全數撥捐兒童癌病基金。換完即止!

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏