CASH》(隨1585期《經濟一週》附送)Saigon Bistro 85折優惠券

A3
nights88
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭

內容:


經濟一週
【經一有SO】
成日要諗地方食晚飯,係咪好煩呢?如果有優惠就唔洗諗啦!大家只要剪低聽日出版嘅《CASH》(隨1585期《經濟一週》附送)Saigon Bistro 85折優惠券,憑券於Saigon Bistro惠顧晚市堂食,即可享85折優惠。

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏