【ZUJI Freebie 玩就賞】有機會獲得漫遊電話數據卡3 張,每份禮物總值$204

Kongsolo_default
fredeXXX
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭

內容:


ZUJI Hong Kong

【ZUJI Freebie 玩就賞】

仲有28日就到聖誕,ZUJI 提早送您聖誕禮物,今次仲準備十足預埋送俾您2 位好朋友,實行齊齊開心過聖誕!簡單回答以下問題及tag下您想送禮物的2 位好朋友,答案最好的28位參加者即有機會每人獲得漫遊電話數據卡3 張,每份禮物總值$204。等您飛到邊都可以與好友保持聯繫,chat住開心過聖誕!

遊戲玩法:
1. Like/讚好「ZUJI Hong Kong」專頁
2. 講出您最想去那一個地方旅行過聖誕及原因,並tag下您的2 位好友 (“@”後tag上朋友名稱)。

截止日期:12月5日

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏