U Magazine 【請睇戲】《中坑同學會2》

Kongsolo_default
fredeXXX
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭

內容:U Magazine

【請睇戲】中坑同學會2

2010年《中坑同學會》票房超過2億7千萬美元,全球口碑笑聲不絕,成為阿當桑迪拿歷來最賣座的一套喜劇;今次再次率領原班人馬繼續瘋癲,更有新力軍如《吸血新世紀》大隻狼人泰勒洛特、NBA球星奧尼爾 (Shaquille O’Neal)、《飢餓遊戲》亞歷山大路威加入,笑彈連綿不斷,務求令閣下笑到一仆一碌!


只要回答以下問題,即有機會得到《中坑同學會2》優先場電影戲票 2 張。

問題:你最喜歡今次《中坑同學會2》既邊個演員?

參加辦法:
1. Comment 留下答案
2. 登入http://bit.ly/15rQPM0 填妥參加表格

名額: 10 位
截止日期: 2013 年 8 月 28 日

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏

相關著數優惠: