bauhaus 東亞信用卡 - 開倉大割引贈品價值高達$1,990

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭

內容:


bauhaus
bauhaus開倉大割引又嚟啦! 帶埋東亞信用卡去Shopping仲有多重著數優惠等緊您!

優惠1:單一惠顧服裝滿$550或以上(折實價),可享$50即時折扣
優惠2:單一惠顧服裝滿以下金額,可獲贈品1份 (價值高達$1,990)

簽賬金額:
$1,500或以上
贈品:TOUGH Jeansmith 女裝夾棉外套 (價值$1,290-$1,990)

$900-$1,499
贈品:TOUGH Jeansmith 或 Salad 或 The EIGHTY TWENTY 女裝牛仔褲 (價值$890-$1,290)

$500-$899
贈品:TOUGH Jeansmith 或 Salad 或 The EIGHTY TWENTY 皮帶 (價值$350-$500)

開倉展銷日期及地點:
日期:12-29/12/2013
地點:荃灣德士古道204-210號和富大廈12樓全層
時間:11:30am - 8:30pm
免費旅遊巴士接送 (時間:11:30am - 8:30pm)

日期:18-30/1/2014
地點:銅鑼灣時代廣場18樓
時間:11:30am - 9:30pm

註:
1. 指定品牌贈品任選1款。尚有更多贈品款式以供選擇,詳情請向Bauhaus查詢。
2. 優惠2:數量有限,送完即止。

所有優惠:
3. 可同時使用。
4. 只適用於服裝區貨品,包括上衣、裙、褲及襪褲(皮褸及精選貨品除外)。
5. HK$500或以上之交易方可使用信用卡付款。
6. 交易一經完成,所購貨品及贈品均不可取消、退換或退款。
7. 不可轉讓、兌換現金、其他貨品或折扣,及與任何其他推廣優惠、折扣或現金券同時使用。

條款及細則:
1. Bauhaus (「參與商戶」)提供之優惠適用於以東亞銀行信用卡全數簽賬之持卡人,而並不適用於東亞銀行JCB白金卡。
2. 優惠適用於參與商戶指定展銷地點。
3. 持卡人須於簽賬前聲明使用東亞銀行信用卡簽賬以享用優惠。
4. 所有貨品資料、價目及圖片只供參考。
5. 東亞銀行有限公司 (「本行」)不會對參與商戶的貨品、服務或資料之質素和供應作出任何陳述或保證,亦不會就參與商戶的貨品、服務或資料所引起或與其有關的事宜負上任何責任。如有查詢或投訴,持卡人應直接聯絡有關參與商戶。
6. 本行及參與商戶保留隨時更改或取消優惠及/或修改或修訂此等條款及細則之權利,並作出適當的通知。如有任何爭議,本行及參與商戶所作的決定為最終及不可推翻。

條款及細則:


優惠如有更改,恕不另行通知
分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏