HKExpress全線開倉 15大航點來回$70起

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭

內容:


今晚很多吸引機票優惠!除了樂桃單程香港$143 (詳看相關情報),HKExpress 全線都減!東南亞來回 $70起,日韓 $610起,今晚 (9月19日 00:00)開搶!

出發日期介乎 10 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日,估計國慶日無得減。15大航點來回價格如下:

1. 晉江 $70 (連稅$689)
2. 沙巴 $110 (連稅$776)
3. 昆明 $110 (連稅$729)
4. 寧波 $110 (連稅$729)
5. 鄭州 $110 (連稅$729)
6. 檳城 $190 (連稅$856)
7. 清邁 $190 (連稅$868)
8. 台中 $310 (連稅$995)
9. 布吉 $310 (連稅$988)
10. 名古屋 $610 (連稅$1,315)
11. 釜山 $710 (連稅$1,397)
12. 首爾 $710 (連稅$1,436)
13. 福岡 $790 (連稅$1,372)
14. 東京 $790 (連稅 $1,404)
15. 大阪 $790 (連稅$1,532)

以上價格未包括托運行李費,20KG 每程$150、25KG 每程$200、30KG 每程$250。優先揀位費用方面,普通位每程$30、前排座每程$100、特闊位每程$160。

立即購票 : http://goo.gl/D4Cd0m

條款及細則:


優惠如有更改,恕不另行通知
分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏