ZUJI: 【原來她慳了五佰】

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭

內容:


ZUJI: 【原來她慳了五佰】

大件事! 3,500個名額「咋」一聲就冇晒,太受歡迎也是罪,小編完全明白! 所以我哋加推多2,000個,等您哋買機票繼續有得減高達$500!

既然咁高興,一於熱烈地彈琴熱烈地唱,有請陳卓宏 Dickson Chan同Yuki Lovey 勞嘉怡為大家演繹一段可歌可泣,驚天地泣鬼神嘅故事,教您哋點樣喺Zuji用盡呢個機票酒店優惠啦!

由依家至5月31日,用東亞銀行信用卡+優惠券代碼訂機票,長線航點即減HK$500,短途航點即減HK$200,訂酒店仲有9折添呀!機票折扣名額加到一共5,500個,想買嘅朋友要快手!

優惠及條款細則:http://bit.ly/1MRducS

條款及細則:


優惠如有更改,恕不另行通知.
分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏