UJI: 全新一系列卡通冷氣被出場喇~ 限量價 $199/張

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭

內容:


UJI: 全新一系列卡通冷氣被出場喇~

全新一系列卡通冷氣被出場喇~ 今次我地仍然係以限量價 $199/張出售 由於今次數量不多, 限量價優惠至24/4/16 完, 大家快D買多幾張啦~~

☎️ Hotline: 2149 5338

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏

相關著數優惠: