$1睇3D大片 - 3D變形金剛 及 3D哈利波特

MM_sh24012SU7
thailover
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭

內容:


‎$1睇3D大片!!! 響 [指定日期] 用IE9上網, 到cinema.com.hk 買 "3D變形金剛:黑月降臨" 同 "3D哈利波特 ─ 死神的聖物" [指定場次]戲票, 票價只需HK$1, 先到先得, 售完即止!

http://www.microsoft.com/hk/ie9/

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏

相關著數優惠: