Red MR: 準備咗咁耐,4月4日終於講得!

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
HJS_1h5J67294768n_o

內容:


Red MR: 準備咗咁耐,4月4日終於講得!

觀塘店由聽日開始推出「紅人自助餐」,大家可以又唱又食,都係百幾蚊!6個人以上book仲有9折!4月4日仲會soft launch,可以打去book位時問吓我哋同事呀!

RedMR紅人派對 ‧ Let's Party In Your Way!

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏

相關著數優惠: