MCL Cinema: 【搶飛呀飛雲!】

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
WJS_1Vig672949dw7_o

內容:


MCL Cinema: 【搶飛呀飛雲!】

4月3日12點,網上率先預訂4月14日開幕嘉年華「$0票價精選映畫」!
(*於網上預訂需收取每張$9手續費)
網址: http://www.mclcinema.com

記得捕住我哋MCL網站喇~
#多謝支持
#希望Server生生性性捱得住

==================================
如果買唔到飛嘅朋友唔洗唔開心!
因為我哋預留咗部分「$0票價精選映畫」戲票俾大家喺 4月4日(上午11:30分至下午3:30分),
到Grand Kornhill Cinema (康怡戲院)票房預訂!
#4月3日訂唔到仲有機會
#真.$0票價

(於票房預訂之顧客可選擇映畫場次;坐位則會隨機分發,恕不提供揀位服務)
*票房預訂每次只限2張
*戲票數量有限,訂完即止

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏