Built-in Pro: [4 折焗爐 謝天下母親]

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
WJS_1A7j6830133Qg_o

內容:


Built-in Pro: [4 折焗爐 謝天下母親]

又到左一年一度既母親節,母親每日細心的照顧我們的起居飲食,母親節點少得送一份有心思的禮物俾媽媽?

Built-in Pro 已經為您準備好期間限定既焗爐,仲有媽媽尊享購物優惠,想整幾道特式美食及甜品o氹下媽咪,一樣話都無咁易啦!

即刻睇睇有咩Built-in 焗爐優惠啦:
https://www.builtinpro.hk/4

過萬尺地舖陳列室任揀任試任著機(門口可泊車):
1.九龍旺角上海街 408 號地下
2.香港北角渣華道52-60號地下G-H 舖
3.九龍紅磡馬頭圍道 103-105 號地下及 1 樓
營業時間:10:00am - 8:00pm

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏

相關著數優惠: