【B’lue 蜘蛛俠潮物大激賞:手快有手慢冇!】

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
WJS_1GGr728676a6Y_o

內容:


【B’lue 蜘蛛俠潮物大激賞:手快有手慢冇!】

嘩!B’lue x 蜘蛛俠:強勢回歸 嘅系列主題商品出世喇,作為忠粉嘅您點可以唔帶哂佢哋番屋企?

由即日起至8月15日,去 7-Eleven 購買2枝B‘lue果味維他命水,保留收據正本並將收據相片whatsapp至6191 5066,每星期最先發出收據者就可以贏取指定獎品,立即mark低以下schedule鬥快搶晒佢哋啦!

獎品派送時間表:
Jul 19 - 25:潮人耳機 x 50份
Jul 26 - Aug 1:手提電腦袋 x 70份
Aug 2 - 8:型人cap帽 x 80份
Aug 9 - 15:優閒袋 x 150份

#忠粉召喚 #FullyAliveWithSpiderMan #蜘蛛俠強勢回歸 #蜘蛛俠潮物大激賞 #winner #唔玩唔知時運高

*貨品數量有限,送完即止。如有任何疑問,請whatsapp至 6191 5066 查詢。

*活動條款及細則: https://goo.gl/5YQvxK

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏

相關著數優惠: