MEN1000.com 請你去District 1.1 Live Band Show

A3
tingtingtt
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭

內容:


MEN1000.com 再為會員帶來潮爆活動。iPhone夾band短片熱爆YouTube,不過真正現場聽你試過未?
9月1日於蘭桂芳Hard Rock Café就有一場免費Band Show,特別以「A New Dimension of Music」為口號,結合主流樂器及iPad,為大家送上一個 i 世代Band Sound的「District 1.1 Band Show」。http://www.men1000.com/promotion/district/index.php?lang=tc

活動詳情


條款及細則:


•所有入場人士必須年滿18歲。
•所有參賽者將自動成為MEN1000.com會員。
•主辦機構保留一切最終決定權利。
分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏

相關著數優惠:

温野菜全新晚市定食! 又一城店限時7折優惠!

優惠期:2019-03-22 至 2019-03-25

稻香壹蚊雞返嚟啦!

優惠期:2019-03-22 至 2019-04-17

Hung Fook Tong【限時優惠❗春日健脾湯水買1送1❗】

優惠期:2019-03-22 至 2019-03-24

【75折優惠加推】反應熱烈!優惠加推 “粒粒"

優惠期:2019-03-22 至 2019-03-31

鉅記餅家7折優惠酬賓活動

優惠期:2019-03-22 至 2019-03-24